2010-05-13 02:54 #0 av: Emelie

Det kan ibland vara svårt att lära sig vad alla bokstäver och genkoder betyder! I denna artikel kommer du få lära dig om alla Locus. Locus menas med där en viss grupp bokstäver finns.

Den mest dominanta allelen skrivs först.
 

A Locus ----->

A-Locus bestämmer färgsättningen på kaninen. Anlagen reglerar hurvida kaninen är fullfärgad eller har reducerad färgsättning.

A = Helfärgad

achi = Gör gul färg, tidigare gula fält blir vita, tex. blir viltgrå blir chinchilla och madagaskar blir sallander.

am = Gör färgen blekare på delar av kroppen, gör gul färg nästan helt och gör pupillen glansig, tex. Madagaskar blir zobelsiames brun och svart blir zobel brun.

an = Gör den rysstecknade färgen, under uppväxten fördelar sig den mörka färgen till delar av kroppen som har lägre kroppstemperaturer. Öron, nos, tassar och svans har färg i vuxen åldern. Reducerar även gul färg.

a = Saknar pigment, gör albino kaninen.

B Locus ---->

B är den enda färggenen som muterat åt två olika håll. Dels åt det dominanta (starkare) hållet, men även åt det resseciva (svagare).

B - Full pigmentering, ger normal färgfördelnng.

Be- muterad form av B. Förstärker det svarta. Dett anlag kallas för järngråanlaget. I dubbel uppsättning så blir kaninen i kombination med viltanlag helsvart, viltsvart(BeBe).

bj - Stoppar den svarta färgen på vissa delar av kroppen, så ränder eller mönster träder fram. Ger i dubbel uppsättning det vi kallar för japananlaget (bjbj). Önskvärt är där att ett så kallad schackbräde träder fram.

b - förhindrar svart färg och får gult att framträda. Grundfärgen går inte hela vägen ut i hårtopparna, utan ersätts av gul färg. I dubbel uppsättning blir kaninen gul (bb).

 
Dominansordning:

Dubbel uppsättning (dominant) BeBe

Därefter BeB

Därefter B som inte har fulltständig dominans över bj

Sist men inte minst har vi b som är svagast.

 
C Locus ---->

Anlag som ger brun färg, och bestämmer om pigmentet är brunt eller svart.

C = Normalt, svart pigmment

c = brunt pigment,

 
D Locus ---->

Anlag som gör att pigmentkornen färre men större så att mer ljus reflekteras igenom.

D = Normal

d = Gör att pigmentkornen blir färre men större så att mer ljus reflekteras igenom. Gör blå färg.

G Locus ---->

Anlag för vilt.

GG = Viltfärgad kanin

Gg = Viltfärgad kanin med ick viltfärgat anlag i sig

go = Otter, White, Tan och Sachsengold har på go lr gogo

gg = Ej Viltfärgad kanin

 

Skriven av an-fo, Dancehall, Pigelina, Julia-H