Etikettrasstandard
Läst 9003 ggr
[sstorm]
2011-07-04, 17:14

Rasstandard - Lejonhuvad Dvärgvädur

Lejonhuvad dvärgvädur kom inte långt efter den Lejonhuvade kaninen och framställdes troligen i England men även i Tyskland avlade man fram rasen. Korsningar har troligen skett mellan Lejonhuvad kanin och Dvärgvädur. Rasen blev godkänd i Nordisk kaninstandard 2007.

Viktskala

Allmänna bestämmelser sidan 34.

**Ungdjur
**För ungdjur anges en idealvikt i förhållande till åldern som ger 5 poäng.

**Åler i månader  Idealvikt i kg
**4 intill 5 mån    1,10-1,40 kg 
5 intill 7 mån    1,40-1,70 kg
max vikt           2,2 kg

**Vuxen
**- 1,00 kg     0 poäng
1,01-1,40 kg     4 poäng
1,41-1,90 kg     5 poäng
1,91-2,00 kg     4 poäng
2,01-2,20 kg     3 poäng
2,21 och högre  0 poäng

Poängskala

Vikt                                     5
Rasprägel och presentation   10
Kroppsform                         20
Pälsens täthet                     10
Pälsens kvalité                    10
Man                                    20
Färg och teckning                 20
Kondition och vård                5

Summa poäng                          100

Rasprägel och presentation

Almänna bestämmelser sidan 35.

**Öron
**Högst upp på huvudet sitter två kraftia öronknutor, vilka är beklädda med långa hår. Från öronknutorna hänger, serr i från sidan öronen rakt ned vid var sida med ljudöppningen inåt. Sett framifrån, hänger öronen i en svag inåtvärd (konvex) båge. Öronen är rörformade vid roten, de breder ut sig i en väl avrundad skedform. Öronen är kraftiga och väl behårade. Längen mått från spets till spets skall vara minst 22cm och längst 30cm. Öronlängen skall harmonisera med kroppens storlek.

**Huvud
**Hanens huvud är mycket kort och kraftigt med böjd (konvex) nosrygg, bred panna och fylliga kinder. Honans huvud är något längre och smalare men här gäller det att ju kortade, bredare och mer avrundat huvud desto bättre.

**Hals
**Kort och mycket kraftig. Intrycket skall vara att huvudet sitter direkt på kroppen.

**Hakpåse
**Hanar får ej ha hakpåse. Honor bör inte ha hakpåse. Vid bedömning av hakpåse skall djuret sitta i upprätt ställning.

**Vanliga fel som medför poängavdrag
**Mindre avikelser från rasprägeln, idealtypen. Smalt huvud och panna hos hanar och honor, spetsig nos och ijämn ryggprofil. Huvud och öron som ej harmoniserar i storlek med kroppsstorleken. Små öronknutor. Tunna öron, dålig avrundning, felaktig öronställning. Antydan till hakpåse hos honor. Dålig presentation.

**Diskalificerande fel
**Stora avvikelser från rasprägeln. Periodvis upprättstående öron, ett eller båda. Kortare öron än 22cm och längre än 30cm. Krafriga hudveck på bröstet eller benen. Hakpåse hos honor. Hakpåse eller antydan därtill hanar.

Kroppsform

Allmänna bestämmelser sidan 40.

En typisk dvärgvädur har en kompakt kroppsform. Den skall vara präglad av rung och bred massiv kraftfullhet. Av alla raser har väduren den kortaste kroppen i förhållande till vikten. Den korta kroppen skall ha stor bredd så väl fram som bak.

**Bröst
**Mycket brett och fast

**Rygg
**Mycket bred och kraftig med god muskelsättning.

**Rygglinje
**Rygglinjen går från nacken till korset i en mycket svag båge (konvex). Därifrån i en jämn båge (kvartscirkel) som slutar vid svansroten.

**Ben
**Frambenen är mycket kraftiga, korta och raka samt åtskilda varvid kaninen får en låg kroppsställning, bår upp kroppen fritt från underlaget. Skulderbladen sitter rätt intill kroppen. Kaninen skall stå på tassen. Bakbenen mycket kraftiga och skall bäras paralellt med kroppen.

**Lår
**Kraftiga, muskulösa utan framträdande ben och med insidorna tätt intill kroppen.

**Svans
**Skall vara välutvecklad, rikt behårad och böras an mot bakkroppen.

**Vanliga fel som medför poängavdrag
**Mindre avvikelser från idealstorleken. En vek och finare kroppsbyggnad hos hanar. Långsträckt kropp. Smalt bröst. Svag ryggmuskulatur, ojämn rygglinje. Framträdande skulderblad, svaga och tunna framben, lätt genomtramp, bekben ej parallella med kroppen, högt markerat kors. Svankrygg. Plant eller brant sluttande kors. Utskjutande lår.

**Diskvalificerande fel
**Totalt avvikelse från de förskrivna proportionerna. Spetsig rygg, startk genomtramp/björntramp på framben. O- eller X-ben. Svansen skev i svansroten, bruten eller krokig. Mycket kort, svagt utvecklas svans.

Päls

Allmänna bestämmelser sidan 48.

**Lejonman och bröst
**Manen består av tjock, tät, minst 5cm lång päls, på kinderna, i pannan, uppe på och utmed var sida om huvudet, i nacken som ett V ut på skuldran, samt under hakan ned på bröstet. Päls med något ulligare struktur och längd än normalhår löper som en linje utefter nedre delen av sidorna mot svansen samt på buken mot ljumsken. Hos ungdjur kan denna längre päls bilda en "kjol" vilket inte är önskvärt hos vuxna djur.
Nosen, nosryggen, öronen, benen, ryggen, sidorna, låren, bakpartiet och svansen är normalhårade. Men pälsen är mjukare och faller inte tillbaka med samma spänst som hos en normalhårig kanin.

**Vanliga fel som medför poängavdrag
**Vuxna djur med långhår inom de partier där de skall vara normalhårade. Avbrott med korthår i de långhåriga partierna. Om pälsen i den långhåriga partierna till störtsa delen är kortare än 5 cm.

**Diskvalificerande fel
**Lejonman saknas. Om kaninen har övervägrande långhår över hela kroppen. Örontoffsar. Samtliga långhårsområden har en hårlängd mindre än 4 cm.

Färg

Allmänna bestämmelser sidan 54.

Rasen är godkänd i samtliga beskrivna färger i nordisk kaninstandard. Dessutom Vit rödögd (albino) och Vit blåögd.

Ögonfärg: enligt respektive pälsfärg.
Klofärg: enligt respektive pälsfärg.

Teckning

_Allmänna bestämmelser sidan 74.
_Rasen är godkänt i: hotot, manteltecknin, japanteckning, rysk teckning, zobel.
Däremot inte: tan-, otte-, whiteteckning, scheckteckningar, holländsk teckning och dalmatinerteckning.

Mantelteckning är godkänd i teckningskombinationerna: japanteckning (svart/gul, blå/gul), zobel blå eller brun.
Däremot inte i kombination med: tan-, otter-, whiteteckning, scheckteckning, holländsk teckning, dalmatinerteckning, vit med askgrå slöja (sallander), siames.

Fridaaaa
2012-10-13, 16:24
#1

Bra artikel!
Då ligger Viola där hon ska i viktklass, vad skönt :D

 Medarbetare: rexkaniner, Support.

Niklas
2020-12-16, 11:09
#2

Det vore bra med bilder av typiska lejonkaniner i anslutning till rasstandarden. 🙂


Vänliga hälsningar, Niklas
Välkommen till Smart hem iFokus. 🎈

Upp till toppen