2012-09-21 18:09 #0 av: Tilde

Jag söker en utebur med längden 100-120 cm. Djup och höjd spelar ingen roll.

Jag vill ha antingen en trevåningsbur eller en enkelbur (två våningar går också bra). Glad Vore super om den kunde transporteras till Köpenhamn (bor lite norr om Köpenhamn) för en extra slant!